publicerad: 2021  
siren sirenen sirener
sir·en·en
substantiv
sire´n
1 apparat som kan av­ge starka, ut­dragna eller upp­repade ljudsignaler t.ex. för flyg­larm
brandkårssiren; larmsiren
tjutet från sirenerna på taken; sirenen blåste "faran över"; brand­bilar med på­kopplade sirener
belagt sedan 1884; ur grek. seire´n 'havsdemon (med kvinno­huvud och fågelkropp)'
2 ett antikt sago­väsen med en kvinnas huvud (och ibland över­kropp) och i övrigt en fågels kropp, som med sin sång troddes locka sjö­farare i fördärvet
belagt sedan 1611