publicerad: 2021  
sitta satt suttit, presens sitter
verb
sitt`a
1 vila med sätet mot under­laget och ryggen upp­rätt om person och vissa djur
sittande; sittdyna; sittplats
någon/något sitter (någonstans)
någon sitter (någonstans)
något sitter (någonstans)
sitta bekvämt; sitta till bords; barnen kunde inte sitta still; hon satt på stolen och pojken satt i hennes knä; hon satt på golvet med korslagda ben; hunden satt bunden och väntade
äv. med mindre ton­vikt på kropps­ställningen
de sitter fram­för tv:n hela kvällarna; hon sitter i kassan på ICA
få sitta emellan se emellan
inte sitta i sjön se sjö
sitta i samma båt se båt
sitta som ett tänt/tända ljus sitta all­deles stilla och upp­märksamtbarnen satt som tända ljus när fröken läste spök­historier
sitta som på nålar sitta och vara mycket otålig, ängslig eller nervöspubliken satt som på nålar under den nerv­kittlande finalen
sitta vackert sitta stilla och upp­märksamt på bak­benen (med framtassarna i luften)om hund: när hon hade lärt sin hund att sitta vackert fick den ett ben som belöning ○ äv. bildligtpartiet har tröttnat på att sitta vackert som stöd­parti
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform sitiR (pres.), fornsvenska sitia; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. sede´re 'sitta'; jfr ur­sprung till sits, såte, säte, sätta
2 befinna sig i viss (yrkes­mässig) funktion ibland (men inte permanent) i sittande ställning
sittande
någon sitter i/på/vid något
någon sitter i något
någon sitter på något
någon sitter vid något
någon sitter sätt/tid
någon sitter sätt
någon sitter tid
någon sitter (som) någon
sitta i fängelse; sitta på kontor; sitta i regeringen; sitta vid makten; sitta i samman­träde; den sittande styrelsen; ministern sitter osäkert efter allt bråk; regeringen satt två mandat­perioder
spec. i en sorts transitiv konstruktion
någon sitter något
sitta barn­vakt; sitta modell; sitta ting
belagt sedan 800-talet runsten, Rök, Östergötland
3 vara placerad på viss plats, i viss (dock inte liggande) ställning; om före­mål
något sitter någonstans
det satt några spikar i väggen; hatten satt på sned; det satt några flugor i taklampan; jack­tyget satt fast i blixt­låset; bok­sidorna satt ihop
spec. vara säkert fäst eller an­bringad
nu sitter skruven!
äv. mer abstrakt
hans styrka sitter i hans kyla; för­domarna satt djupt rotade
sitta hårt åt se hård
sitta långt inne se långt
sitta som berget sitta fast mycket hårtankaret satt som berget och var omöjligt att dra upp
belagt sedan 1385 Klosterläsning
4 ha viss pass­form vanligen god; om klädes­plagg
något sitter (sätt)
kavajen sitter bra
äv. bildligt var­dagligt; i vissa ut­tryck komma lämpligt
det skulle sitta bra med en kopp kaffe nu; den repliken satt (bra)
sitta som en smäck passa mycket brakavajen är snygg och sitter som en smäck
belagt sedan 1697
5 i vissa ut­tryck placera sig i ställning med sätet mot under­laget och ryggen upp­rätt
någon sitter (någonstans)
sitt ner!; var så god och sitt!
äv. ut­vidgat var­dagligt hamna på av­sedd plats särsk. om boll som går in i mål
något sitter (någonstans)
där satt den äntligen – 1–0 till Sverige!
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)