publicerad: 2021  
sjuk sjukt sjuka
adjektiv
1 som inte har god hälsa psykiskt el. fysiskt, till­fälligt el. lång­varigt
MOTSATS frisk 1 JFR dålig 3
sjuk (av/i något)
sjuk (av något)
sjuk (i något)
allvarligt sjuk; han låg svårt sjuk; hon kände sig sjuk; han var sjuk och febrig; hon är gammal och sjuk; de vårdar en sjuk an­hörig
äv. om kropps­del
hans sjuka rygg
äv. som lätt över­drift
han är sjuk av längtan efter barnen; hon blir sjuk bara hon tänker på honom
ibland (emfatiskt) med positiv betydelse var­dagligt
tvillingparet i lands­laget tog guld och silver – det är ju helt sjukt!; laget spelade sjukt bra (adverbial)
be/tala för sin sjuka mor se mor
sjuka hus se hus
belagt sedan 1000-talet (runsten, Västra Ryd, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform siok, fornsvenska siuker; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.; jfr ur­sprung till 2sot!!
2 som har inne­boende dåliga kvaliteter ofta om något som tänks som en organism
det var något sjukt med hela historien; ett sam­hälle där hälften av de unga är arbets­lösa är ett sjukt sam­hälle; hans sjuka sam­vete
sjuk humor se humor
belagt sedan 1665; 1962 om humor o.d.
3 något var­dagligt vanligen i sammansättn. som har stark lust till något
sjuk efter/på någon/något/att+verb
sjuk efter någon
sjuk efter något
sjuk efter att+verb
sjuk på någon
sjuk på något
sjuk på att+verb
belagt sedan ca 1550