publicerad: 2021  
1skala skalan skalor
skal·an
substantiv
ska`la
1 storleks­förhållande mellan en av­bildning av ett om­råde eller ett (stort) före­mål och om­rådet eller före­målet självt särsk. i kart­samman­hang
(i adj) skala
naturlig skala; förminskad skala; skalan 1:100 000 betyder att 1 cm på kartan mot­svaras av 1 km i verkligheten
äv. bildligt omfattning
smuggelaffärer i stor skala; krig i full skala; verksamheten började i liten skala
belagt sedan 1636; av ita. scala 'stege; trappa; skala'; av lat. sca´la 'stege; trappa', till scan´dere 'stiga'; jfr ur­sprung till eskalera, skandera
2 upp­sättning tvärstreck på mät­instrument där av­ståndet mellan tvärstrecken mot­svaras av en viss mått­enhet
skalstreck; termometerskala
en fin­graderad skala; linjalen hade en skala i millimeter och en i tum; nålen vandrade upp­åt på skalan
äv. mer abstrakt, med tanke på in­delnings­principen bak­om en mått­enhet eller dylikt
decibelskala; meterskala; temperaturskala; vindskala
äv. i fråga om mer informella mått­enheter
betygsskala; löneskala; skatteskala
man skulle bedöma dryckens smak på en skala från ett till sju
äv. i skämtsamt exakta ut­tryck
hur rädd var du då på en skala mellan ett och tio?
belagt sedan 1644
3 stegvis ordnad följd av toner i en ton­art, vanligen in­om en oktavs ram
skalövning; durskala; mollskala
öva skalor
äv. bildligt om annan upp­sättning uttrycks­medel eller dylikt
färgskala; gråskala
hela skalan av känslor
belagt sedan 1651
2skala skalade skalat
verb
ska`la
ta bort skalet från
någon skalar (av/bort) något
någon skalar (av) något
någon skalar (bort) något
skala en apelsin; skala räkor; skala potatis; skala och hacka löken
ofta med konstruktions­växling ibland med partikel, sär­skiltav, bort ta bort (hölje) från
skala barken av stammen; skala av det yttersta gula på citronerna
äv. bildligt ta (bort) något ytligt el. oväsentligt
om man skalar bort det anekdotiska i av­handlingen blir det inte mycket kvar
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska skala; till skal
skalaskalande, skalning