publicerad: 2021  
skalbagge skalbaggen skalbaggar
skal|­bagg·en
substantiv
ska`lbagge
typ av (land­levande) insekt med bitande mundelar, väl­utvecklade fasett­ögon och hårda, horn­artade täck­vingar
ollon­borrar, tor­dyvlar, nyckel­pigor och andra skal­baggar
belagt sedan 1772; till skal och bagge, trol. i bet. 'klump'