publicerad: 2021  
skandal skandalen skandaler
skand·al·en
substantiv
skanda´l
all­män (moralisk) upp­rördhet över någon an­stötlig el. uppseende­väckande händelse
skandalbok; skandalhistoria; skandalomsusad; dopingskandal; jätteskandal; miljöskandal; mutskandal; rättsskandal
en politisk skandal; av­slöja en skandal; skid­världen skakades av än­nu en skandal; det blev skandal när miss­förhållandena på äldre­boendet blev kända
äv. upp­rörande faktum eller händelse
det är skandal att det gamla slottet bara får förfalla
belagt sedan 1761; via tyska, franska av grek. skan´dalon 'giller; fälla; förargelse(klippa)'