publicerad: 2021  
skifte skiftet skiften
skift·et
substantiv
skif`te
1 ändring från visst till­stånd till annat
skifte (av/i/på något)
skifte (av något)
skifte (i något)
skifte (något)
ett skifte på partiledar­posten
ibland med viss tids­betydelse
livets alla skiften
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska skipte; trol. till skifta
2 mest historiskt om­fördelning av mark­områden mellan markägarna
skifteskarta; storskifte; tegskifte
laga skifte historisktden 1827 på­bjudna om­fördelningen av jordi några få lotter per jord­ägare; vanligen med sprängd by­organisation som följd: i Sverige av­skaffades laga skifte 1928
belagt sedan 1663
3 upp­delning av egendom
skifte (av något)
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 av­skild del av fastighet
spec. sammanhängande åker- eller skogs­område
belagt sedan 1734