publicerad: 2021  
skog skogen skogar
skog·en
substantiv
större om­råde som är (tätt) bevuxet med träd vilt el. planterat
skogsblomma; skogsbolag; skogsluft; skogsmark; skogspromenad; skogsstig; barrskog; bokskog; regnskog; storskog
en skog (av några)
en lummig skog; en mörk skog; skogen tätnade; sjöar, berg och skogar; gå i skogen och plocka bär; gå vilse i skogen; vara ute i skog och mark; springa till skogs; bo­laget äger stora skogar
äv. med ton­vikt på de in­gående träden
skogsavverkning
stormfälld skog; stormskadad skog; hög­växt skog; plantera skog; av­verka skog
äv. om mindre, trädbeväxt om­råde i sammansättn.
skogsbacke; skogsdunge; skogsparti
äv. bildligt om stor samling (upprättstående) före­mål
en skog av tv-antenner på hustaken; en skog av rykande fabriks­skorstenar; en skog av master
dra åt skogen försvinnaom du inte tänker hjälpa till kan du lika gärna dra åt skogen!
gå/barka åt skogen gå all­deles galetnär de låg under med 3-0 redan efter fem minuter in­såg spelarna att det skulle barka åt skogen
inte se skogen för alla/bara träd inte se helheten på grund av för stor an­hopning av detaljer
lova någon guld och gröna skogar se guld
skog på rot växande skogde köper skog på rot och säljer till industrin
skogens konung se konung
skogens röda guld se guld
vara åt skogen vara helt felbarnens föräldrar an­såg att planerna på att lägga ner skolan var åt skogen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska skogher; nord. ord med grundbet. 'ngt fram­skjutande'; besläktat med skägg
Herrarna i skogen. Titel på en essä­bok om skogens kultur­historia av Kerstin Ekman (2007)