publicerad: 2021  
skonsam skonsamt skonsamma
skon·samm·are
adjektiv
sko`nsam
präglad av om­tanke och försiktighet om person, handling och dylikt
SE skona MOTSATS skoningslös JFR mild 2
skonsam (för/mot någon/något)
skonsam (för någon)
skonsam (för något)
skonsam (mot någon)
skonsam (mot något)
han berättade om olyckan i skonsamma orda­lag
äv. om före­teelse utan an­knytning till person
ett skonsamt klimat; ett tvätt­medel som är skonsamt mot händerna
belagt sedan 1612