publicerad: 2021  
skraffera skrafferade skrafferat
verb
skraffe´ra
1 skugga (teckning) med parallella eller korsande streck
skraffera (något)
belagt sedan 1837; av ita. sgraffiare 'kratsa; rista'; jfr ur­sprung till sgraffito
2 förse (sten, keramik eller dylikt) med dekor av streck
skraffera (något)
belagt sedan 1561
skrafferaskrafferande, skraffering