publicerad: 2021  
skraj skrajt skraja
adjektiv
skraj´
var­dagligt rädd
skraj (för någon/något/att+verb/sats)
skraj (för någon)
skraj (för något)
skraj (för sats)
skraj (för att+verb)
skraj (att+verb/sats)
skraj (sats)
skraj (att+verb)
vara skraj för ormar; vara skraj för att flyga
belagt sedan 1909; ev. sammanblandning av skrämd och haj 'ängslig'; jfr ur­sprung till haja till