publicerad: 2021  
skrift skriften skrifter
skrift·en
substantiv
1 knappast plur. systematiskt sätt att åter­ge ljuden (i vissa fall orden) i ett språk med grafiska tecken
skriftsystem; bildskrift; bokstavsskrift; kilskrift; ljudskrift; runskrift
(i) skrift
arabisk skrift; kinesisk skrift; kyrillisk skrift; latinsk skrift, dvs. vårt vanliga skrift­system
äv. om mer detaljerad el. individuell ut­formning av bok­stäver etc.
maskinskrift; minuskelskrift; spegelskrift
hemlig skrift; bakåtlutande skrift
äv. om detta sätt att ut­trycka sig i mots. till tal
han har lättare för att ut­trycka sig i skrift än i tal
piktografisk skrift skrift som åter­ger ord för före­mål och begrepp med bild­liknande tecken
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska skript, skrift; till skriva, trol. under in­flytande av lat. scri´ptum; jfr ur­sprung till skriptum
2 sammanhängande (kortare) följd av skriv­tecken spec. med ton­vikt på bok­stävernas ut­formning
skriften på grav­korset hade börjat suddas ut
äv. med ton­vikt på med­delandet i sammansättn.
skriften på väggen varningenflera börs­bolag har sett skriften på väggen och genom­fört ny­emission
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 (mindre) publikation
JFR 1bok 1
informationsskrift; stridsskrift; årsskrift
en skrift (om någon/något/sats)
en skrift (om någon)
en skrift (om något)
en skrift (om sats)
en tryckt skrift
äv. om litterär publikation (oberoende av storlek)
hennes efter­lämnade skrifter; Strindbergs samlade skrifter
spec. om Bibeln
Den heliga skrift; skriftens ord; det står i skriften
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
4 hög­tidligt (för­beredelse till) nattvard(sgång)
äv. bikt
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska skript, skrift; av fornengelska scrift 'före­skrift; bot; bikt'; av samma urspr. som skrift 1