publicerad: 2021  
skrin skrinet, plural skrin, bestämd plural skrinen
skrin·et
substantiv
(låsbar) mindre förvarings­anordning med lock ibland i konst­fullt ut­förande
JFR ask 2, dosa
cigarrskrin; kassaskrin; målarskrin; pennskrin; relikskrin; silverskrin; smyckeskrin; syskrin
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska skrin; urspr. av lat. scri´nium 'kapsel; skrin; relikskrin'