publicerad: 2021  
slag slaget, plural slag, bestämd plural slagen
slag·et
substantiv
1 hård träff mot någon ofta av hand el. före­mål som manövreras med hand men äv. av annat före­mål
knytnävsslag; piskslag
ett väl­riktat slag i solar­plexus; måtta ett slag; ut­dela ett slag; hon fick ett slag i huvudet av bommen; de ut­sattes för hugg och slag
äv. om hård träff mot före­mål eller dylikt, spec. i musikaliska och idrottsliga samman­hang
slaginstrument; backhandsslag; taktslag
han slog några extra slag på trumman; hon klarade hålet på tre slag
ibland med ton­vikt på det upp­komna ljudet
JFR slag 2
det hördes några kraftiga slag på porten
äv. om liknande, rytmiskt bultande ljud som upp­kommit på annat sätt
äv. om rytmisk el. häftig rörelse utan någon stöt el. träff
fisken gjorde några slag med stjärten
äv. bildligt om plötslig svår mot­gång eller dylikt
hennes död var ett svårt slag för dem
ett slag i an­siktet (något som upp­levs som) en kränkningatt landet planerade för kraftigt ökade ut­släpp blev ett slag i an­siktet på miljö­vännerna
ett slag i luften en verknings­lös handlingden nya lagen blev bara ett slag i luften
ett slag under bältet otillåtet slag under midjani boxning: han slog ett slag under bältet och blev diskad ○ äv. bildligtfult an­greppsom det är svårt att skydda sig mot: hon ville ha en seriös diskussion, inte en debatt med bara slag under bältet
slå ett slag för något propagera för någothon slår ett slag för ekologiskt odlad mat
vara i slag vara i formom alla spelarna är i slag kan det här laget gå hur långt som helst
vara ur slag vara ur formhon var ur slag efter en lång­dragen förkylning
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska slagh; gemensamt germanskt ord; till 2slå 1
2 distinkt tonstöt från klocka, som an­ger jämn timme el. halv­timme el. kvart; vanligen in­gående i serie
kvartslag; timslag
sista slaget tonade ut; klockan slog tolv slag
äv. med ton­vikt på mot­svarande (exakta) tid­punkt
hon kom på slaget tolv
belagt sedan ca 1600
3 större militär samman­drabbning
ett slag (någonstans) slaget (om något)
ett blodigt slag; ut­kämpa ett slag; slaget vid Lund 1676
någon gång äv. om (av­görande) serie samman­drabbningar
slaget om Eng­land 1940-41
äv. försvagat om annan konflikt, konkurrens eller dylikt
hon gav slaget förlorat när hon låg under med 5–0
belagt sedan ca 1452 Nya eller Karls-Krönikan
4 (rörelse längs) sträcka mellan vänd­punkter eller runt något
slaglängd; slagräknare
sno snöret tre slag runt säckens öppning; motorn gör 180 slag i minuten; gå ett par slag över skol­gården
spec. segling bide­vind mellan två vändningar vid kryssning
slagbog
ett långt slag
äv. om själva vändningen
de gjorde ett slag all­deles vid bryggan
belagt sedan 1674
5 vanligen i obestämd form sing. kort stund
jag går ut ett slag
belagt sedan 1885
6 (hastigt) av­görande
göra slag i saken
äv. om hastig förändring eller dylikt
med ett slag var hon världs­berömd
slag i slag tätt efter var­andraföre­tagets ned­dragningar har kommit slag i slag de senaste åren
belagt sedan 1484 (i frasen a slagh 'i rad') (Josua bok, Domare boken); sedan ca 1700 i all­männare anv.
7 slaganfall
få slag
skrämma slag på någon skrämma någon mycket kraftigtfilmen Exorcisten skrämde slag på många bio­besökare
belagt sedan 1541
8 pressad, upp- eller framvikt del i ytter­kant av klädes­plagg
kavajslag; sidenslag
byx­ben med slag
belagt sedan 1560
9 vittring efter vilt som jakt­hundar kan följa
viltslag
belagt sedan 1741
10 fartygsskrovs rundning mellan sida och botten
belagt sedan 1691
11 sort
varuslag; växtslag
ett slag av någon/något
ett slag av någon
ett slag av något
ett slags någon/något
ett slags någon
ett slags något
citrus­marmelad av olika slag; en i sitt slag unik under­sökning; hundar av alla de slag
spec. i ett ut­tryck för (något obestämd) till­hörighet till en kategori
ett slags frukt; hans konst representerar ett slags kubism; det behövdes något slags alternativ till de traditionella lösningarna; en del språk­brukare före­drar att säga "ett slags lek" och andra "en slags lek"
vad för slag? något ålderdomligthur sa?Jag satt uppe till klockan fyra i natt. – Vad för slag? Börjar inte du jobba klockan sju?
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska slagh; av lågtyska slag, tyska Schlag med samma betydelse