publicerad: 2021  
slagg slaggen el. slagget, plural slagger
slagg·en
substantiv
(bi)produkt som upp­kommer vid smältning av metall och vid raffinering av rå­metall vanligen glas­artad och bestående av oxider
slagghög; färskslagg; masugnsslagg
äv. bildligt, spec. om avfalls­produkter från människo­kroppen
spec. äv. om oren el. värde­lös del av något som i övrigt är värde­fullt
dikt­samlingen borde ha rensats från en del slagg
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska slag; av lågtyska slagge 'av­fall vid smide; slagg'; besläktat med 2slå 1