publicerad: 2021  
slev sleven slevar
slev·en
substantiv
större, sked­liknande köks­redskap med långt skaft anv. bl.a. att röra och ösa med
en slev (med något) en slev (något)
hon tog ett tag med sleven i lingon­grytan
äv. ut­vidgat
få (sig) en släng av sleven se släng
var ska sleven vara om inte i grytan uttr. för att någon/något själv­klart hör hemma i visst samman­hang
belagt sedan 1499 (i sammansättn. järn-; (inventarieförteckning på finska Nyslott (Arwidsson))) fornsvenska slef; trol. av lågtyska slef med samma betydelse; urspr. till ett verb med bet. 'klyva'