publicerad: 2021  
slideväxt slide­växten slide­växter
slide|­växt·en
substantiv
sli`deväxt
ofta plur. typ av växt med stjälk­omslutande stipelslidor vid blad­fästena; om t.ex. pil­ört, tramp­gräs, ängs­syra och rabarber
JFR stipel
belagt sedan ca 1870