publicerad: 2021  
1slira slirade slirat
verb
sli`ra
(förlora fästet och) okontrollerat glida utan väg­grepp på halt under­lag; särsk. om bil(hjul)
slirig; slirkoppling; slirskydd
slira (någonstans)
slira (i/på något)
slira (i något)
slira (något)
skol­bussen slirade av vägen; bilen stod och slirade i snön utan att komma ur fläcken
äv. något ut­vidgat
kopplingen slirade; slira på kopplingen
äv. bildligt, sär­skilt vara mindre distinkt i tal el. sång men äv. i resonemang eller dylikt
slira på tonerna
belagt sedan 1836; sv. dial. slira 'slingra sig (fram)'; gemensamt germanskt ord; besläktat med släde
sliraslirande, slirning
2slira sliran sliror
slir·an
substantiv
sli`ra
vanligen plur. strimma med annan struktur som av­viker från om­givningen
tunna sliror av morän; på auktionen såldes en hand­blåst glasflaska med sliror och blåsor
belagt sedan 1908; av tyska Schliere 'slemmig massa; slam; slira'