publicerad: 2021  
slukare slukaren, plural slukare, bestämd plural slukarna
sluk·ar·en
substantiv
slu`kare
vanligen i sammansättn. person som slukar något konkret el. abstrakt
en slukare (av något)
äv. om icke-levande före­teelse
kilometerslukare; miljardslukare
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska slukare; till 1sluka