publicerad: 2021  
slå in slog slagit, presens slår
slag·it in
verb
slå in´
1 driva in (med slag)
inslående
någon slår in något
slå in en spik
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska sla in; jfr ur­sprung till 2slå 1
2 krossa
någon slår in något
slå in en fönster­ruta
belagt sedan ca 1755
3 visa sig sann om dröm, varsel m.m.
något slår in
hennes dröm slog in
belagt sedan 1644
4 förse med omslags­papper eller dylikt
inslagning
någon slår in något
slå in presenterna
belagt sedan 1805
5 (välja att) träda in på någon ny (vanligen abstrakt) väg
någon slår in på något
hon har slagit in på en ny bana
belagt sedan 1850