publicerad: 2021  
1slöja slöjan slöjor
slöj·an
substantiv
slöj`a
1 tunt tyg­stycke som bärs (av kvinna) fram­för an­siktet eller över håret för att an­siktet resp. håret ska döljas
JFR dok, 1flor
sorgslöja
en slöja (över något)
den muslimska kvinnans slöja tolkas av vissa som ett ut­tryck för frihet, av andra som ett ut­tryck för förtryck; en svart slöja
äv. med ton­vikt på prydande funktion
brudens slöja var av finaste chiffong
äv. om annan av­skärmande el. skymmande före­teelse
molnslöja; rökslöja
äv. bildligt
ironiernas slöjor
dra en barm­härtighetens slöja över något hänsyns­fullt låta bli att beröra någotofta negativt el. pinsamt: arbets­givaren drog en barm­härtighetens slöja över hans kriminella förflutna
belagt sedan 1483 (inventarieförteckning på Viborgs slott (Grönblad)); fornsvenska slöiere; av lågtyska sloi(g)er med samma betydelse; ev. besläktat med nederländska sloje 'släp'
2 ett florstunt bok­binderi­material
belagt sedan 1917
3 oklar färg­ton på negativ eller kopia
belagt sedan 1874
2slöja slöjade slöjat
verb
slöj`a
beslöja
slöja någon/något
slöja någon
slöja något
belagt sedan ca 1755
slöjaslöjande, slöjning