publicerad: 2021  
slöjd slöjden
slöjd·en
substantiv
hant­verk eller hand­arbete särsk. om bearbetning av trä; ofta om verksamhet av (mer el. mindre) hobby­karaktär; spec. som skol­ämne
slöjd (av något)
de hade slöjd första timmen
äv. konkret
vacker samisk slöjd
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska slöghþ 'yrkesskicklighet; hant­verks­arbete; konst', till slögher 'yrkesskicklig'; trol. besläktat med 2slå 1