publicerad: 2021  
smatter smattret
smattr·et
substantiv
smatt´er
skarpt ljud som kommer i korta stötar
JFR knatter
kulsprutesmatter
smattret från tangent­bordet; regnets smatter mot plåttaket
belagt sedan 1773; till smattra