publicerad: 2021  
smutsa smutsade smutsat
verb
smut`sa
vanligen med partikelnner göra smutsig
JFR skräpa
någon smutsar (ner) någon/något
någon smutsar (ner) någon
någon smutsar (ner) något
hårt smutsad tvätt; de leriga skorna smutsade ner hall­golvet; han ville inte smutsa sina händer
äv. bildligt
bilden av företagsledaren som ädel mecenat smutsades av av­slöjandet om hans avgångs­vederlag
belagt sedan 1712; av tyska schmutzen med samma betydelse
smutsasmutsande, smutsning