publicerad: 2021  
småborgare små­borgaren, plural små­borgare, bestämd plural småborgarna
små|­borg·ar·en
substantiv
små`borgare
person som till­hör den lägre medel­klassen
ofta med ton­vikt på (förment) trång­synta el. konservativa värderingar ned­sättande
småborgarsjäl
han vill gärna fram­träda som socialist, men egentligen är han en små­borgare
ur­sprungligen om mindre hant­verkare el. handlare i stad
belagt sedan 1730