publicerad: 2021  
smörgåspapper smörgåspappret el. smörgås­papperet, plural smörgås­papper, bestämd plural smörgåspappren el. smörgås­papperna el. smörgås­papperen el. smörgåspapprena
smör·gås|­papp·er·et
substantiv
smör`gåspapper
smörpapper
belagt sedan 1918