publicerad: 2021  
smörjhål smörj­hålet, plural smörj­hål, bestämd plural smörj­hålen
smörj|­hål·et
substantiv
smör`jhål
hål för införing av smörj­medel
belagt sedan 1789