publicerad: 2021  
snoka snokade snokat
verb
sno`ka
ibland med partikel, sär­skiltigenom (otillåtet) leta i smyg bland någon annans privata till­hörigheter el. på någon annans om­råde för att ev. hitta något intressant el. graverande
någon snokar (efter/i något)
någon snokar (efter något)
någon snokar (i något)
någon snokar (igenom något)
han snokade igenom dotterns rum när hon inte var hemma
i vissa ut­tryck äv. hitta efter att ha letat i smyg
hon snokade reda på de hemliga papperna
belagt sedan 1561; sv. dial. snoka; av om­diskuterat urspr.; jfr sv. dial. snok 'tryne; nos'
snokasnokande