publicerad: 2021  
snyte snytet snyten
snyt·et
substantiv
sny`te
nos­likt ut­dragen del av huvudet särsk. hos skal­bagge el. annan insekt
JFR snabel
vivlarnas snyte
äv. var­dagligt ansikte
han fick bollen rätt i snytet
belagt sedan 1619; till snut