publicerad: 2021  
1snärp snärpet
snärp·et
substantiv
strävt fågel­läte t.ex. hos anka el. and
belagt sedan 1943; till 2snärpa!!
2snärp snärpet, plural snärp, bestämd plural snärpen
snärp·et
substantiv
hinn­artad ut­växt i över­gången mellan strå och blad hos gräs (och vissa halv­gräs)
JFR stipel
bladsnärp
belagt sedan 1755; bildn. till sv. dial. snarp 'skrovlig; vass'