publicerad: 2021  
snörpvad snörp­vaden snörp­vadar
snörp|­vad·en
substantiv
snör`pvad
ett fisk­redskap i form av ett stort nät som snörps åt runt fiskstim
snörpvadsfiske
belagt sedan 1885