publicerad: 2021  
1sol solen solar
sol·en
substantiv
ofta bestämd form sing. den starkt lysande och värmande centrala himla­kroppen i vårt planet­system
solbelysning; solljus
en röd sol i väster; solens upp­gång och ned­gång; solen gick upp 06.45; solen gick i moln; solen tittade fram; solen sken; solen, månen och stjärnorna
äv. solsken ofta med tanke på detta som positiv väderlek
solchanser; soldränkt; solfattig
strålande sol; ett en­vist hög­tryck med bara sol; lite sol i höstmörkret; hon hade solen i ögonen
äv. om liknande himla­kropp på andra håll i universum (med el. utan planet­system)
främmande solar
äv. om om­råde som bestrålas av solen
han satt i solen och läste
äv. bildligt, spec. om person glädjespridare
det lilla barn­barnet var hans ålderdoms sol; hon var solen i hans liv
en plats i solen se plats
inget/intet nytt under solen ur­sprungligen biblisktinget upp­täcks som inte tidigare funnitsintet nytt under solen – sam­hällen i Mellan­östern kan ha haft sam­ordnade "valutor" långt före vår tide­räknings början
skina som en sol se skina
upp som en sol och ner som en pann­kaka en kort glans­periodupp som en sol och ner som en pann­kaka – så kan man lite elakt beskriva hennes personvals­kampanj
vara uppe med solen vara uppe tidigthon var uppe med solen och ute ur huset innan någon annan hunnit vakna
även solen har (sina) fläckar även den bäste har sina fel
östan om sol och västan om måne mycket långt bortade bodde i en stuga som verkligen låg östan om sol och västan om måne
belagt sedan 900–1000-talet (runristad berghäll, Östra Eneby, Östergötland); runform sul, fornsvenska sol; nord. och gotiskt ord, nära besläktat med engelska sun, tyska Sonne, lat. so´l, grek. he´lios 'sol'; jfr ur­sprung till solar, söndag
Din klara sol går åter opp,
jag tackar dig, min Gud. Psalm­boken 176:1 (Johan Olof Wallin 1814); förr ofta sjungen i skolklasser på lägre stadier som in­ledning till arbets­dagen
2sol ingen böjning
substantiv
[sål´]
den femte tonen i en durskala t.ex. "g" i C-dur­skalan
belagt sedan 1645; till den första stavelsen i ordet sol´ve, vilket in­gick i en lat. hymn som an­vändes vid memorering av ton­skalan; jfr ur­sprung till do