publicerad: 2021  
solid solitt solida
sol·id
adjektiv
soli´d
som vanligen består av samma material och som saknar håligheter och som där­för är håll­fast
en solid kropp; berg­grunden var solid och utan sprickor
ofta med ton­vikt på håll­fasthet
ett solitt tegel­hus
äv. bildligt grundlig, på­litlig, stabil om person, handling m.m.
hon har solida kunskaper i matematik; de har en solid ekonomi; rapporten gav före­taget en solid grund att stå på in­för fram­tiden
spec. som åt­njuter kredit på grund av sin goda likviditet
JFR solvent
solida lån­tagare
belagt sedan 1663; via franska av lat. sol´idus 'massiv; fast'; jfr ur­sprung till konsolidera, saldo, sold, solidarisk