publicerad: 2021  
1solo ingen böjning
adjektiv
so´lo
endast predikativt ensam
JFR 1singel
känna sig solo; bli helt solo
spec. musik (vanligen i adverbiell an­vändning)
sjunga solo
spec. äv. i sport­jargong
hon kom helt solo med mål­vakten och bred­sidade in bollen
belagt sedan 1773; av ita. solo, lat. so´lus 'ensam'; jfr ur­sprung till 1solitär
2solo solot, plural solon äv. soli
substantiv
so´lo
(parti av) musik- eller dans­stycke, som är av­sett att fram­föras av en enda artist el. i varje fall med en artist (el. ett begränsat an­tal artister) i den mest fram­trädande rollen
MOTSATS tutti
solodans; solokarriär; solonummer; soloparti; pianosolo
spela ett solo; sjunga ett solo; ett solo för violin
äv. ut­vidgat
soloflygning; sololopp
belagt sedan 1739