publicerad: 2021  
sonor sonort sonora
son·or
adjektiv
[-å´r]
som ljuder med stark och vacker klang särsk. om stämma
en sonor röst
spec. äv. om språk­ljud
mest sonora är vokalerna; "l" och "r" är sonora konsonanter
belagt sedan 1790; via franska av lat. sono´rus 'ljudande'; jfr ur­sprung till sonant