publicerad: 2021  
1sot sotet
sot·et
substantiv
1 rest efter förbränning i form av fin­fördelat kol­stoft som vanligen av­satts från rök
JFR 1aska
sotflaga; sotig; sotsvart; sotviska; lampsot
skor­stenens in­sida var täckt av ett tjockt lager sot
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska sot; gemensamt germanskt ord, besläktat med sitta
2 typ av svamp­sjukdom på sädes­slag orsakad av sot­svamp
flygsot; stinksot; stråsot
belagt sedan 1771; av samma urspr. som 1sot 1
2sot soten
sot·en
substantiv
ålderdomligt ut­om i vissa sammansättn. sjukdom
sotdöd; gulsot; lungsot
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska sot; gemensamt germanskt ord, besläktat med sjuk; jfr ur­sprung till farsot