publicerad: 2021  
sotsvamp sot­svampen sot­svampar
sot|­svamp·en
substantiv
so`tsvamp
1 (typ av) svamp som lever parasitiskt på (kultur)växter och vars svarta sporer bildar en sot­liknande massa främst på strå­säd
belagt sedan 1860
2 ren­görings­svamp (av natur­gummi) för av­lägsnande av sot
belagt sedan 2013