publicerad: 2021  
spektrum spektrumet el. spektret, plural spektrum el. spektra
eller vardagligt
spektra spektrat
spektr·um·et
substantiv
[spek´trum] el. [spek`trum] el. [spek´tra] el. [spek`tra]
sär­skilt fysik kombination av (regn­bågens alla) färger som ligger in­till var­andra
ljusspektrum
ett spektrum (av några)
genom analys av ett ämnes spektrum kan man ut­forska dess samman­sättning
äv. om fördelning av intensitet på olika frekvenser m.m. hos annan före­teelse
ljudspektrum
äv. bildligt om före­teelse som är samman­satt på ett varierat sätt
ett brett politiskt spektrum; ett helt spektrum av förnimmelser
belagt sedan 1787; av lat. spec´trum 'bild', till spec´ere 'se'; jfr ur­sprung till spektakel