publicerad: 2021  
spela spelade spelat
verb
spe`la
1 fram­föra (musik) på instrument
någon spelar (något)
spela efter noter; spela utan­till; hon spelade ett stycke av Chopin; cellisten spelade med in­levelse; orkestern spelade mycket svagt i de känsliga partierna
äv. med konstruktions­växling
han har spelat flöjt i fem år; spela piano
äv. åter­ge in­spelning med hjälp av musik­anläggning eller dylikt
spela musik på telefonen; de spelar mycket pop­musik på radion
spela andra­fiolen se andrafiol
spela (direkt) från bladet se blad
spela första­fiolen se förstafiol
belagt sedan 1541; av lågtyska spillen, spel(l)en 'leka; spela'; jfr ur­sprung till spel
2 upp­träda i viss roll på teaterscen el. i film
spelkväll; spelår
någon spelar (någon/något)
någon spelar (någon)
någon spelar (något)
någon spelar (mot någon)
spela teater; de spelade med in­levelse; han ville helst spela hjältens roll; hon spelade mot sin stora idol i "En förtjusande fröken"
äv. (om skåde­spelar­ensemble) uppföra visst teater­stycke
under hösten spelades Strindberg på den lilla teatern
äv. bildligt, spec. med bi­betydelse av falskhet
någon spelar (adj)
någon spelar (någon/något)
någon spelar (någon)
någon spelar (något)
spela död; spela oskyldig; spela inte dum!; spela pajas; han ville all­tid spela beskyddare
spec. äv. i ut­tryck för att någon/något ut­gör en viktig faktor eller dylikt
hon spelade en viktig roll vid förhandlingarna
inte spela någon roll se roll
spela allan se allan
spela apa se apa
belagt sedan 1538
3 hantera pjäser, kort eller dylikt i visst spel som fram­går av samman­hanget; vanligen i tävling med någon annan
spelbräde; spelprotokoll; spelöppning
någon spelar (något) (med någon)
spela fia; spela schack; spela tärning; spela biljard; de spelade krocket på gräs­mattan
spec. i fråga om kort­spel
spela bridge; spela kort
spec. äv. i fråga om så­dan el. liknande verksamhet i syfte att vinna pengar
spelgalen; spelskuld
någon spelar (något) (med någon) någon spelar (något)
spela roulette; spela falskt; spela med höga in­satser; spela på Solvalla; spela på lotteri
äv. bildligt, spec. om annan risk­fylld verksamhet
han spelade hasard med familjens ekonomi
spec. äv. i fråga om handlande styrt av sociala regler
hon var tvungen att spela efter familjens regler
spela någon ett spratt se spratt
spela någon i händerna se hand
spela på plats se plats
spela sina kort väl se kort
spela skjortan av någon se skjorta
spela under täcket se täcke
belagt sedan 1572
4 utnyttja för visst syfte
någon spelar på något
hon spelade på hans få­fänga; han spelade på deras osäkerhet
belagt sedan 1809
5 ut­föra parnings­lek om vissa fåglar
djur spelar
orren spelade
belagt sedan 1735
6 delta i ut­övandet av viss (boll)sport
någon spelar (någon/något)
någon spelar (någon)
någon spelar (något)
spela fot­boll; spela is­hockey; spela tennis; han blev petad och fick spela i B-laget
äv. med av­seende på sär­skilt funktion
spela mitt­back
äv. med ton­vikt på resultatet
någon spelar sätt
laget lyckades spela oavgjort i den svåra borta­matchen
äv. med ton­vikt på det konkreta ut­förandet
spela bollen till mot­ståndaren
spela vägg se vägg
belagt sedan 1572
7 röra sig fram och till­baka på ett livligt sätt; om synlig före­teelse
något spelar (någonstans/sätt)
något spelar (någonstans)
något spelar (sätt)
solljuset spelade i löv­verket; ryggens spelande muskler; en livlig flicka med spelande ögon
belagt sedan ca 1645
8 förflytta med hjälp av spel
någon spelar något (någonstans)
belagt sedan 1807
spelaspelande, spelning, spel