publicerad: 2021  
spridning spridningen spridningar
sprid·ning·en
substantiv
spri`dning
(jämn) ut­bredning över visst om­råde
smittspridning
spridning (av något) (någonstans)
geografisk spridning; elden fick stor spridning; seden att skicka jul­kort fick all­män spridning i Sverige början av 1900-talet; hennes debut­roman upp­märksammades mycket och fick stor spridning
spec. statistik genom­snittlig av­vikelse från medel­värde hos (statistiska) observationer el. värden
det är stor spridning i klassen – de bästa ligger flera års­kurser före de svagaste
belagt sedan 1942