publicerad: 2021  
spån spånet, plural spån, bestämd plural spånen
spån·et
substantiv
ofta plur. tunn avhyvlad eller av­slipad bit av trä, järn eller dylikt av varierande form och storlek
hyvelspån; järnfilspån; sågspån
spån och flisor yrde; elda med spån
spec. om tunnare trä­stycke som förr an­vändes till vägg- el. tak­beklädnad
spåntak
äv. om annan före­teelse med liknande form vanligen i sammansättn.
dum som ett spån se dum
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska span; gemensamt germanskt ord, urspr. 'ngt kluvet'; besläktat med spad