publicerad: 2021  
spärr spärren spärrar
spärr·en
substantiv
1 an­ordning som ut­gör hinder för passage
spärrbom; gränsspärr; vägspärr
en spärr (för/mot/till något)
en spärr (för något)
en spärr (mot något)
en spärr (till något)
polisen hade satt upp spärrar runt olycksplatsen
ofta med ton­vikt på funktionen, sär­skilt om passer­kontroll vid tåg el. tunnel­bana
spärrvakt; biljettspärr
passera spärren
äv. om abstrakt hinder
spärrtenta; betygsspärr; handelsspärr; importspärr; inträdesspärr
äv. själsligt hämning
psykologiska spärrar
rida spärr mot något trotsigt mot­arbeta någotoppositions­partierna red spärr mot nästan varje spar­förslag som regeringen lade fram
belagt sedan ca 1844; till spärra; idiomet rida spärr (1400-talet) till fornsvenska spär 'spjut; lans'; jfr ur­sprung till spearing
2 i ett ut­tryck (i) ut­spärrat till­stånd
med ögonen på spärr
belagt sedan 1867
3 spärrad stil
sätta med spärr
belagt sedan 1925
4 ned­slagning av samtliga tio bowling­käglor med två slag
JFR strike
han fick en spärr i sista om­gången
belagt sedan 1920