publicerad: 2021  
spöke spöket spöken
spök·et
substantiv
spö`ke
(före­ställning om) död persons ande i kroppslig gestalt
spökrädd; spökslott
tro på spöken; hon tyckte sig se hans spöke på kyrko­gården
äv. om person som upp­fattas som osympatisk eller dylikt ned­sättande
JFR häxa
hans far­mor, det gamla spöket
äv. bildligt om något obehagligt el. skrämmande som (ständigt) åter­kommer i tankar etc.
det förflutnas spöken
se spöken (mitt på ljusa dagen) se faror eller svårigheter som inte finnsden senaste inbrotts­vågen har fått många att se spöken mitt på ljusa dagen
se ut som om man sett ett spöke se se ut
belagt sedan 1582; av lågtyska spök med samma betydelse