publicerad: 2021  
stadd statt stadda
adjektiv
endast predikativt som befinner sig i viss process eller dylikt
stadd i/på något
stadd i något
stadd på något
vara stadd i rörelse; en värld stadd i förändring; ett sam­hälle statt i snabb ut­veckling
vara stadd vid kassa se kassa
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); jfr fornsvenska stadder