publicerad: 2021  
1stall stallet, plural stall el. ibland stallar, bestämd plural stallen el. ibland stallarna
stall·et
substantiv
byggnad för inhysning av hästar in­delad i spiltor, boxar m.m.; ibland äv. för andra hus­djur
stallgång
mocka i stallet; stall och ladu­gårdar
äv. om rid­hus­anläggning med stall, manege etc.
stallkamrat
flickorna åkte till stallet nästan varje dag
äv. om viss upp­sättning hästar, i tävlings­sammanhang knappast med plur.stallar
kapplöpningsstall
NN:s vinst­rika stall
äv. om grupp av (professionella) idrotts­män som kan an­ses bilda ett lag knappast med plur.stallar
Ferraristallet
han boxades i NN:s stall
äv. om ut­valda personer som står till någons förfogande var­dagligt knappast med plur.stallar
förlaget har ett stall av goda författare
äv. om byggnad för förvaring av vissa for­don
JFR garage
lokstall; spårvagnsstallar
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska stalder; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'plats där någon eller något står'; jfr ur­sprung till installera, piedestal, ställe
2stall stallet, plural stall, bestämd plural stallen
stall·et
substantiv
kantställd träskiva på sträng­instrument, som strängarna spänns över och som över­för vibrationerna från strängarna till resonans­bottnen
belagt sedan 1690; av samma urspr. som 1stall!!
3stall stallen stallar
stall·en
substantiv
[stå´l]
(fel­aktig) manöver vid flygning som med­för att planet över­stegras och förlorar i höjd
belagt sedan 1935; av engelska stall med samma betydelse; besläktat med 1stall!!