publicerad: 2021  
stark starkt starka
adjektiv
1 som har stor muskelkraft om levande varelse el. (del av) kropp
MOTSATS svag 1
stark (i något)
starka armar; vara stark i benen; en stor stark karl
ibland substantiverat om person
den starkares rätt
äv. i fråga om stor andlig kraft
ha starka nerver; en stark personlighet; hon är stark så hon ska nog klara av krisen; hon har en stark vilja; teckning är inte hans starka sida
äv. som har stor makt eller slag­kraft
en stark armé; en stark front; stadens starke man; en stark regering
äv. om före­mål som håller för stor belastning
en stark nylonlina
äv. om naturföreteelse som ut­vecklar stor kraft
starka vindar; en stark kust­ström; stark blåst
stark som en björn/häst/oxe mycket starkhan rör sig tungt och är stark som en oxe
belagt sedan 1000-talet (i sms.; (runsten, Karlevi, Öland (Nilsson))) runform starkr, fornsvenska starker; gemensamt germanskt ord, besläktat med storkna, 1styrka!! och trol. med stork
2 duktig i något
stark (i något)
hon är stark i matematik; det var starkt av honom att bli tvåa
belagt sedan 1695
3 som har stor om­fattning
MOTSATS svag 3 JFR kraftig 2
stark kyla; stark värme; hon talade med stark brytning; stark efter­frågan på arbets­kraft
sär­skilt om känsla el. attityd
hon kände stark vrede; han kände en stark längtan efter sina barn; hon kände stark sam­hörighet med honom
äv. neutralt som har viss om­fattning som fram­går av samman­hanget
delegationen var 20 man stark
belagt sedan ca 1452 Nya eller Karls-Krönikan
4 som gör intensivt in­tryck på sinnena el. kroppen; särsk. på lukt- och smak­sinnet
MOTSATS mild 1, svag 4 JFR kraftig 2
starkt kaffe; starka cigaretter; starka kryddor; stark senap; starka mediciner; en stark doft av lavendel
spec. om dryck med hög alkohol­halt; ibland substantiverat
en stor stark
spec. äv. om ljusintryck
starkt solljus; en stark glöd­lampa; hans ögon tålde inte det starka dags­ljuset
spec. äv. om ljudintryck
starktonig
han har en stark röst; hon lade en stark betoning på det sista ordet
äv. i fråga om konstnärlig verkan
en stark film
smaka starkt dricka spritförsta gången hon fick smaka starkt hemma var på studenten
starka glas­ögon se glasögon
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
5 något exaktare definition i språkvetenskapliga samman­hang vars böjning känne­tecknas av vokal­växling i vissa former; om verb
MOTSATS svag 5
"springa" är ett starkt verb som böjs "springa, sprang, sprungit"
äv. i fråga om adjektivböjning
stark adjektivböjning har man bl.a. efter obestämd artikel
belagt sedan 1849