publicerad: 2021  
station stationen stationer
stat·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 ordinarie uppehållsplats för tåg där resande kan stiga av och på och som ofta är försedd med perronger och terminal
stationshus; stationsområde; stationssamhälle; centralstation
vänta på stationen; ta taxi till stationen; vi möts på stationen
äv. om håll­plats för tunnel­bana, buss eller dylikt
ibland sär­skilt med tanke på byggnaden
gå in på stationen och köpa biljetter
belagt sedan 1857; 1755 i bet. 'skjutshåll'; via tyska av lat. stat´io 'stående; vilo­plats; vistelse­ort'; besläktat med 1stad!!, statisk, status, 2stå!!
2 vanligen i sammansättn. större byggnad för viss (officiell) funktion
brandstation; forskningsstation; missionsstation; polisstation; tullstation
belagt sedan 1769
3 benämning in­om katolska kyrkan en­dera av sju platser där Jesus stannade under sin vandring till Golgata
belagt sedan 1566