publicerad: 2021  
stereo stereon
substantiv
ste´reo
vanligen i sammansättn. musik­anläggning för åter­givning av stereofoniskt ljud
fyrkanalsstereo
hon satte på bilens stereo
äv. om mot­svarande teknik
JFR mono
stereoinspelning
radiokonserten sändes i stereo
belagt sedan 1960-talet; av engelska stereo med samma betydelse; till grek. stereos´ 'stel; fast; rumslig'