publicerad: 2021  
steppa steppade steppat
verb
stepp`a
dansa stepp
någon steppar (någonstans)
steppa som Fred Astaire
belagt sedan 1913; av engelska step 'steppa; gå'; jfr ur­sprung till sidsteppa, stafett
steppasteppande, steppning, stepp