publicerad: 2021  
1stjärnvalv stjärn­valvet, plural stjärn­valv, bestämd plural stjärn­valven
även
stjärnevalv stjärne­valvet, plural stjärne­valv, bestämd plural stjärne­valven
stjärn|­valv·et, stjärne|­valv·et
substantiv
stjä`rnvalv el. stjä`rnevalv
stjärnhimmel
belagt sedan 1674
2stjärnvalv stjärn­valvet, plural stjärn­valv, bestämd plural stjärn­valven
stjärn|­valv·et
substantiv
stjä`rnvalv
valv där valv­ribborna bildar stjärn­formiga mönster vanligt i sen­gotisk arkitektur
belagt sedan 1836